POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souladu s ústavním zákonem 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních dat, a prostřednictvím vyplnění tohoto formuláře dáváte souhlas ke zpracování svých osobních dat, které budou zahrnuty do databáze Potenciálních zákazníků náležící společnosti HERBAL TECHNOLOGIES BV, registrované v Obecném rejstříku Úřadu pro ochranu osobních údajů, jejímž účelem je zpracování údajů o potenciálních zákaznících společnosti.

Informujeme vás, že vaše osobní údaje budou poskytnuty společnostem náležejícím do stejné skupiny.

HERBAL TECHNOLOGIES BV se zavazuje, že odeslaná data budou chráněna v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. Účel sdílení dat je pouze v zájmu optimalizace jejich dostupnosti ve všech pobočkách společnosti. Vaše data budou použita pouze pro reklamní účely. Poskytnutím vašich údajů výslovně schvalujete jejich použití, včetně telefonního kontaktu jehož účelem je dokončení objednávky.

Pokud nesouhlasíte, zašlete nám email na tuto adresu: newslettersubscriptions@herbal-technologies.com

Informujeme vás také o možnosti uplatnit právo přístupu, opravy, výmazu nebo odepření vašich dat v souladu se zmíněným zákonem, a to písemně na následující adrese: Ruyschstraat 68 hs1091 CE Amsterdam, The Netherlands, nebo elektronickou formou na adrese: newslettersubscriptions@herbal-technologies.com