Dosáhněte snadno větší délky, šířky a zlepšete své sexuální vztahy
Objednat
Tecnología ERGOTURN patentada

Právní podmínky

Společnost Natural Logistics S. L., se sídlem v Rumanía 3, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Španělsko, Evropská Unie, informuje Uživatele, že Natural Logistics, S. L. je držitelem souboru dat osobního charakteru vytvořeného z dat získaných na ch.gneticsextender.com a pod jeho odpovědností, za účelem informovat a poskytovaní služeb nabízených na www.gnetics.com , tak jako realizace promočních a reklamních aktivit prostřednictvím jakéhokoliv média, včetně elektronické pošty a zpráv jakéhokoliv systému včetně SMS, UTMS atd., které vás mohou zajímat, pro rozšíření nebo zlepšení našich produktů, uzpůsobení našich nabídek vaším preferencím a potřebám, na základě studií a segmentací osobních a obchodních informací, které vyplývají z našich souborů, jakožto následku vašeho vstupu na ch.gneticsextender.com, jako na umožnění personalizované navigace.

Uživatel výslovně souhlasí se zahrnutím jeho osobních dat získaných během navigace na ch.gneticsextender.com, nebo poskytnutých prostřednictvím vyplnění jakéhokoliv formuláře, stejně jako těch odvozených z obchodního styku, do automatizovaného souboru dat osobního charakteru zmíněného v prvním oddělení.

Uživatel může realizovat nárok na přístup, opravu, výmaz dat a odepření, tak jako anulaci souhlasu s podstoupením jeho dat prostřednictvím elektronické pošty poskytnuté v sekci Kontakt.

Natural Logistics S. L. informuje, že pro přístup ze strany uživatele k některému obsahu nebo Službám nabízeným na ch.gneticsextender.com může být nutné předchozí vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo podobného, v kterých se na uživateli vyžaduje vložení dat osobního charakteru. Stejně tak je možné, že Natural Logistics S. L. použije “cookies” jejichž prostřednictvím se rozezná uživatel za účelem zlepšení služeb, které poskytuje.

Prostřednictvím souhlasu s těmito podmínkami, uživatel výslovně svoluje s podstoupením nebo sdělením dat, které jsou součástí výše zmíněného souboru, společnostem, které jsou součástí skupiny Natural Logistics S. L., za účelem, že tato společnost může nakládat s vašimi daty osobního charakteru, aby vám byly doručeny nabídky a reklamní zprávy prostřednictvím jakéhokoliv systému, týkající se produktů a služeb, které tyto společnosti nabízejí. Uživatel je informován, že toto podstoupení se koná během aktu shromažďování osobních dat.

Natural Logistics S. L. se zavazuje respektovat jejich důvěrnost a užívat je v souladu s účelem souboru, tak jako splnit jeho povinnost uchovat je a učinit všechna možná opatření pro předejití jejich narušení, ztrátě, neoprávněné použití nebo přístup, v souladu s ustanovením v nařízení o bezpečnostních opatřeních souborů, které obsahují data osobního charakteru.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ


OBECNÉ INFORMACE

Příslušná stránka je vlastnictvím NATURAL LOGISTICS, S.L, se sídlem v Calle Rumania, 3 – Pozuelo de Alarcón – 28224, Madrid, s DIČ(CIF) B- 84147065. NATURAL LOGISTICS, S.L je společností zapsanou v Obchodním Rejstříku s číslem XXX. Telefon:  915 36 13 95 a email: info@natural-logistics.com

Ustanovení obsažené na těchto webových stránkách se vytvářejí jakožto regulující normy portálu, který NATURAL LOGISTICS dává k dispozici uživatelům internetu.


POLITIKA OCHRANY DAT
OSOBNÍHO CHARAKTERU

S veškerými daty podstoupenými prostřednictvím elektronických formulářů a/nebo elektronickým emailem bude nakládáno s přísnou důvěrností v souladu s ústavním zákonem 15/1999, z 13 prosince, o Ochraně dat osobního charakteru, a informujeme vás o vašem právu na přístup k souboru, opravě a výmazu a odepření vašich dat. Tyto práva můžete využít zasláním písemné žádosti na následující adresu: Calle Rumania, 3 – Pozuelo de Alarcón – 28224, Madrid.

Požadované informace jsou výhradně ty, které jsou nezbytné pro správnou identifikaci odesílatele, které nám umožní dokončit základní úkony našeho interního řízení. NATURAL LOGISTICS trvá na svém závazku zodpovědného a důvěrného použití těchto dat, a zaručuje tak, že se s těmito daty bude nakládat v souladu s právními požadavky, a že budou použity pouze NATURAL LOGISTICS za indikovaným účelem.


Souhlas odesílatele

Prostřednictvím zaslání formulářů nacházejících se na tomto webu nebo prostřednictvím emailové zprávy, odesílatel dává své svolení k automatickému zpracování dat v něm obsažených. V žádném případě nebudou poskytnutá data objektem pro předání třetím osobám.


PRÁVO NA PŘÍSTUP, OPRAVU, VÝMAZ A ODMÍTNUTÍ

V souladu s platným zákonem v dané oblasti ochrany osobních dat, se můžete obrátit na NATURAL LOGISTICS, jakožto odpovědného správce, abyste tak mohli uplatnit své právo přístupu, opravy, výmazu a odmítnutí spojené s daty zahrnutými v souboru v jeho zodpovědnosti.

Tato práva jsou zcela osobní a musí být vykonány zájemcem, bez jakýchkoliv jiných limitacím než jsou ty, které stanovuje aplikovaný zákon. Nicméně je možné, aby jednal zákonný zástupce zájemce, pokud ten se nachází v situaci nezpůsobilosti nebo neplnoletosti, která by mu znemožnila jejich osobní uplatnění, vždy pokud existuje výslovné schválené zastoupení držitelem těchto dat.

Je možný výmaz dat v případě osob zesnulých ze strany jejich rodinných příslušníků nebo uplatnění práva na přístup v případě úmrtí dotyčného.


Právo na přístup

Budete moci uplatnit právo na přístup prostřednictvím petice nebo žádosti adresované NATURAL LOGISTICS, jakožto zodpovědného za nakládání, v které uvedete vaši identifikaci a soubor nebo soubory, které chcete konzultovat. Uplatnění tohoto práva je možné provést s roční pravidelností, kromě právně uznaných zájmů.

Osoba odpovědná za bezpečnost vyřeší tuto petici přístupu v maximální možné lhůtě 30 dnů počítáné od doručení žádosti.

NATURAL LOGISTICS odmítne přístup pouze pokud byla žádost vytvořena jinou osobou než dotyčnou nebo pokud uplatnění není v souladu s podmínkami stanovenými v platných zákonech.

Pokud by bylo rozhodnutí odhadové, bude přístup učiněn ve lhůtě deseti dní následujích po jejím oznámení. Informace, ať už je formát jejich předání jakýkoliv, budou podstoupeny v čitelné a srozumytelné podobě, popřípadné předběžně přepsání do srozumitelné podoby dat v souboru.

Informacemi se rozumí data z databáze dotyčného a ty výsledné z jakéhokoliv informačního zpracování nebo procesu, stejně tak jako původ dat, jejich cesionářů a specifikace konkrétních použití a účelů dat, které byly uloženy.


Právo na opravu, výmaz a odmítnutí

Pokud přístup k souborům odhalí, že jsou data dotyčného nepřesná nebo neúplná, nanáležitá nebo nadbytečná, můžete pořádat o opravu nebo popřípadě o jejich výmaz.

Oprava, výmaz a/nebo odmítnutí bude provedeno osobou zodpovědnou za soubor během následujících 10 dní od obdržení žádosti. Zmíněná žádost o opravu nebo výmaz musí být provedena prostřednictvím některé výše uvedené metody (email, běžný dopis).

Za předpokladu, že osoba zodpovědná za soubor shledá za nemožné provést to, co je požadováno, to s odůvodněním oznámí během lhůty dané v předešlém oddělení.

V případě, pokud se jedná o výmaz dat, že není možný jejich fyzický zánik, ať už z technických důvodů nebo kvůli použitému informačnímu nosiči, NATURAL LOGISTICS provede blokování dat za účelem znemožnění jejich následného použití, až po jejich konečnou eliminaci z informačních systémů.

Vypočítejte si novou velikost penisu

Velikost penisu v cm:
10111213141516171819

Týdny používání Gnetics:
8101214161820222426
Předpokládaná velikost:
6.88cm
Gain of 1.38" over 6 months.

Kontrolujte dobu vaší léčby

Gnetics je jediný prodlužovač na trhu, který má vestavěné hodinky pro přesnou kontrolu doby vaší léčby.

 • Zcela diskrétní doručení

  Všechna zařízení se odesílají v diskrétním balení, tak aby nebylo poznat co je jeho obsahem. Objednejte Gnetics zcela diskrétně!

  Informujte se o doručení
 • Záruka vrácení peněz

  Nemáte co ztratit!

  OBJEDNEJTE
 • Produkt doporučený lékaři

  Prestižní lékařští specialisté a urologové doporučují Gnetics jako nejúčinnější metodu na zvětšení velikosti penisu bez rizika

  Přečtěte si ohlasy lékařů
 • Skutečné příběhy

  John Stevens, 32
  “Po 4 měsících je můj penis větší a mé sexuální vztahy se velice zlepšily. Mnohokrát děkuji

  Přečtěte si více ohlasů